Bảo vệ tài sản và mối quan tâm riêng tư

Một trong những điều đầu tiên cần xem xét khi xây dựng kế hoạch bảo vệ tài sản là tối đa hóa quyền riêng tư. Bạn muốn làm khó mọi người muốn kiện bạn để xác định rằng bạn không có đủ tiền hoặc tài sản để đính kèm nếu họ thắng kiện.

Các hoạt động thu thập dữ liệu liên tục của các công ty trực tuyến lớn và các phương tiện truyền thông xã hội đã chỉ ra rằng có rất ít đó là riêng tư nữa. Thông tin quan trọng như số dư ngân hàng, bất động sản và lợi ích kinh doanh đều có sẵn trực tuyến. Bất cứ ai cũng có thể tìm ra những gì bạn có và bạn đáng giá bao nhiêu.

Trước đây, một điều tra viên đã có một thời gian khó khăn để cố gắng đưa thông tin về bất kỳ người nào và thông thường, điều này bao gồm đi đến các tòa án và thư viện khác nhau của quận, chờ đợi trên đường và sau đó tìm thấy những gì họ muốn. Không còn nữa. Ngày nay tất cả các thông tin này có sẵn trực tuyến và nhiều lần mà không mất phí.

Cách tốt nhất để ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra ngày hôm nay đòi hỏi một kế hoạch bảo vệ tài sản vững chắc, trong đó tài sản có giá trị nhất của bạn không còn đứng tên bạn. Sử dụng bất kỳ số lượng phương tiện nào sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc này và khiến bạn phải có bằng chứng phán quyết và không còn quan tâm đến các nhà điều tra hoặc luật sư.

Sử dụng LLC, Kế hoạch sống không thể hủy ngang, kế hoạch tước vốn và nhiều công cụ mạnh mẽ khác sẽ giúp xóa tài sản quý giá nhất của bạn khỏi tên của bạn và thành tên gần như không thể chạm tới. Hãy chắc chắn đọc các bài viết bảo vệ tài sản khác mà tôi đã viết để tìm hiểu làm thế nào điều này được thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0909009009
ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN
Hotline
0909009009
ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN